Zeer Grote Brand bedrijfspand Burgemeester van Aefferdenstraat.

Tijd bericht: 08:01

Vanmorgen om 3.15 uur heeft er enige tijd een grote uitslaande brand gewoed aan de Burgemeester van Aefferdenstaat in Venlo. Het betrof een garagebedrijf met voornamelijk auto's en autobanden. De brandweer is groot uitgerukt met eenheden uit Venlo, Belfeld, Baarlo en Tegelen. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling, waarbij ook roetdeeltjes in de directe omgeving terecht zijn gekomen.

De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend. Bel voor vragen met de persvoorlichting van de gemeente Venlo, tel. 077-3596934. Vragen van de pers kunnen terecht op het nummer: 077-3598800.

Tijd bericht: 13:10

Asbest naar aanleiding van brand bedrijfspand Venlo

In tegenstelling tot eerdere berichten is er bij de brand vannacht in een bedrijfspand in Venlo wel asbest vrijgekomen. Als gevolg hiervan is een aantal straten rondom het getroffen bedrijfspand afgesloten. Bewoners dienen binnen te blijven.

Vanmorgen om 3.15 uur vond er een uitslaande brand in een bedrijfspand aan de Burgemeester van Aefferdenstraat 1 in Venlo. Het betrof een garagebedrijf. De brandweer is groot uitgerukt met eenheden uit Venlo, Belfeld, Baarlo en Tegelen.
De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling, waarbij ook roetdeeltjes in de directe omgeving terecht zijn gekomen. Naar aanleiding van een eerste globale inschatting is er van uitgegaan dat hierbij geen sprake is van hoge concentraties gevaarlijke stoffen. Nadere inspectie heeft echter opgeleverd dat in een aantal straten in de directe omgeving van het getroffen pand, asbestdeeltjes aangetroffen worden. Rond 8.30 uur is dit gebied afgesloten. Hierbij gaat het om enkele tientallen woningen en bedrijven in het gebied Burg. Van Aefferdenstraat, Belletablestraat, Hertog Reinoudsingel en Burg. Conraetzstraat. Binnen dit gebied dienen bewoners en bezoekers binnen te blijven. De asbestdeeltjes leveren enkel gevaar op bij inademen of inslikken. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf is momenteel bezig met het verwijderen van de asbestdeeltjes. Voor zover nodig is er ook voor een opvanglocatie gezorgd.
In een groter gebied ten noordoosten van het getroffen bedrijfspand zijn ook nog roetdeeltjes neergekomen, die echter geen asbest bevatten. Deze roetdeeltjes kunnen de bewoners zelf opruimen.

Voor vragen over de situatie kunt u terecht bij de gemeente Venlo op het nummer: 077-3596666.

Tijd bericht: 13:40

1. Wat is er gebeurd?
Vanmorgen om 3.15 uur heeft er enige tijd een grote uitslaande brand gewoed aan de Burgemeester van Aefferdenstaat in Venlo. Het betrof een garagebedrijf met voornamelijk auto's en autobanden. De brandweer is groot uitgerukt met eenheden uit Venlo, Belfeld, Baarlo en Tegelen. Omstreeks 6.00 uur is het sein brandmeester gegeven.
Naar aanleiding van een eerste globale inschatting is er van uitgegaan dat hierbij geen sprake is van hoge concentraties gevaarlijke stoffen. Nadere inspectie heeft echter opgeleverd dat in een aantal straten in de directe omgeving van het getroffen pand, asbestdeeltjes aangetroffen worden. Rond 8.30 uur is dit gebied afgesloten.

2. Wat is de oorzaak?
De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend.

3. Wat zijn de gevolgen?
De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling, waarbij roetdeeltjes in de directe omgeving terecht zijn gekomen. Na inspectie is er ook asbest aangetroffen.

4. Zijn er gewonden? Hoeveel mensen zijn getroffen/gedupeerd?
Er zijn geen gewonden.

5. Hoeveel mensen zijn getroffen/gedupeerd?
Momenteel is het gebied aan de Belletablestraat, Hertog Reinoudsingel, Stalbergweg en Burg. Conraetzstraat afgezet, niemand mag dit gebied in of uit. Dit blok bevat enkele tientallen woningen en een aantal bedrijfspanden. De bewoners zijn allemaal ingelicht.

6. Hoe gevaarlijk is de situatie?
Het gevaar voor de bevolking is nihil.

7. Hoe is de hulpverlening verlopen?
Hulpverlening was snel ter plaatse. Er waren geen mensen die hulp nodig hadden er was geen reden tot paniek.

8. Welke maatregelen of noodvoorzieningen zijn getroffen?
- Vanochtend is onder de direct omwonenden een bewonersbrief verspreid met informatie
- Er is een asbest saneringsbedrijf ingeschakeld, het opruimen van de asbest is gestart
- Bewoners zijn door de brandweer ge´nformeerd over de situatie en mogen hun woning tot nader bericht niet verlaten.
- Gedupeerden worden opgevangen in verzorgingshuis de Beerendonck aan de Burgemeester van Rijnsingel.
- De scholen zijn ge´nformeerd. Kinderen uit het gebied blijven tot 15.00 uur op school. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.
- Er is een publiekstelefoonnummer ingezet: 077-3596666

8. Wanneer mag men terug naar huis?
Dat is op dit moment nog niet bekend.

9. Waar kunnen gedupeerden terecht?
- Bewoners in het blok Belletablestraat, Hertog Reinoudsingel, Stalbergweg en Burg. Conraetzstraat hebben de opdracht gekregen om binnen te blijven. Niemand mag het gebied in.
- Opvanglocaties: verzorgingshuis de Beerendonck aan de Burgemeester van Rijn Singel
- Kinderen blijven op school tot 15.00, dan wordt bekeken wat de stand van zaken is.

10. Waar kan ik terecht voor meer informatie en de stand van zaken?
- 077 359666 voor publiek
- 077 359666 persvoorlichting
- www.venlo.nl
 

Tijd bericht: 17:26
De wegen binnen het afgezette asbestgebied (Burgemeester van Aefferdenstaat, de Burgemeester Junckersstaat en een deel van de burgemeester Conraetzstraat, afbuigende naar de Bellatablestraat) zijn gesaneerd verklaard.

De daken worden op dit moment schoongemaakt. Het gebied wordt zo spoedig mogelijk vrijgegeven.

Vanavond vindt in verzorgingshuis de Beerendonck (Deken van Oppensingel 8) een informatieavond plaats voor alle omwonenden. U krijgt hier meer informatie over de stand van zaken. Er is ook mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is de zaal open. U bent van harte welkom.


Voor vragen kunt u bellen met 077-3596666 (vanavond tot 20.00 uur en morgenvroeg vanaf 8.00 uur) of kijk op www.venlo.nl.
 


Foto`s van vannacht volgen nog !!

Foto`s Yannick, Sjors en Jordy